עמותת היל”ה – העמותה הישראלית לניתוח התנהגות היא התארגנות מקצועית של מנתחי התנהגות בישראל.

העמותה הינה Associate Chapter בתוך ABAI הארגון העולמי למנתחי התנהגות.

עמותת היל”ה שמה לעצמה כמטרה לקדם את מדע ניתוח התנהגות בישראל:

  1. קידום ההשכלה והידע בניתוח התנהגות
  2. פתיחת קורסים וחוגים לניתוח התנהגות שירבו את מספר הלומדים ואת רמתם בתחום המקצועי
  3. קיום השתלמויות מוכרות ומתן נקודות השתלמות מוכרות
  4. קידום ההכרה בתחום זה כתחום מדעי, היכול לתרום רבות לקידום החברה ולפתרון בעיות בתחומים שונים בחברה בישראל