אתיקה

פינת האתיקה של עמותת היל”ה מציעה מענה לדילמות אתיות העולות מהשטח! מפרסמת ביטאונים,
חומרים מימי עיון בנושא אתיקה, ועדכון חידושים ותאריכים לימי עיון אתיקה
מטרתו של הקוד האתי הינו להציב רף גבוה של התנהגות מקצועית, מוסרית וישרה המצופה ממנתחי
התנהגות. עמותת היל”ה חרטה על דיגלה רף גבוה זה.
פינה זו פותחה כדי לאפשר לחברי העמותה גישה לפרסומים וימי עיון הנוגעים לאתיקה ודיון בסוגיות
הנוגעות בקוד האתי של מנתחי התנהגות.
יש לך שאלה דילמה הנוגעת לקוד האתי? ועדת האתיקה תשמח לענות בדרכים הבאות*:

1) העלה את השאלה בקבוצת הפייסבוק – ניתוח התנהגות- עמותת היל”ה

2) הקש כאן להעלאת שאלה (ניתן להעלות בעילום שם), הועדה תענה בפורום האתיקה בקבוצת
הפייסבוק ותעלה העתק גם באתר
* הועדה שומרת לעצמה את הזכות להעלות את הדילמה שהוצגה בעילום שם בקבוצת הפייסבוק ובאתר
העמותה