הנהלת העמותה 2015

הנהלת העמותה 2015

 

יושב ראש עמותה:

ד”ר איתן אלדר

סגן יו”ר:

ד”ר מיכל הירשמן

מזכ”ל העמותה:

הגב’ עינב כהן

חברי הנהלה:

ד”ר שירי אייבזו

הגב’ הילית בורובסקי טופז

הגב’ זהבית הרשקו

הגב’ טלי וולף-צוקרמן

הגב’ עוזיאל מירב

נציג עמיתים:

הגב’ עינב ברודי-זלובינסקי