ועד העמותה 2014

ועד העמותה 2014

חברי עמותה יקרים,

בבחירות שהתקיימו בתאריך 12 לפברואר 2014, יב אדר א’ תשע”ד באסיפה השנתית של העמותה הישראלית לניתוח התנהגות נקבע ועד העמותה לשנת 2014.

הנהלת העמותה:

יו”ר – ד”ראיתן אלדר

סיו”ר – ד”ר מיכל הירשמן

מזכירה – אליען אלחדף אברג’ל

חברי וועד העמותה

הלית טופז בורובסקי

טלי וולף צוקרמן

מיכאל בן צבי

תמי שרעבי

עירית פורת

נציגת העמיתים – מירב עוזיאל

נציגת המגזר החרדי – שרה זאקס