חזון ומטרות העמותה

1. לקדם את מדע ניתוח ההתנהגות בישראל, על ידי תמיכה במחקר,
ביישום, בהוראה, ובהפצה של ניתוח התנהגות.
2. לקדם המשך התפתחות מקצועית ושמירה על כשירות מקצועית בקרב מנתחי התנהגות.
3. לקדם התנהלות חוקית ואתית במסגרת עבודתם המקצועית של מנתחי התנהגות.
4. להוביל סטנדרטים גבוהים ואחידים בהכשרת מנתחי התנהגות ובעבודתם השוטפת.
5. לייצג את הקהילה המקצועית ולפעול להכרה בתחום העיסוק ניתוח התנהגות בקרב רשויות המדינה במסגרת חקיקה בכנסת.
6. לשמור על קשרים בשדה הבינלאומי לרבות להיות הסניף המקומי בישראל של הארגון המקצועי הבינלאומי לניתוח התנהגות המוכר בשם:
Association for Behavior Analysis International
7. לפעול להסברה ולהפצה של תחום העיסוק בניתוח התנהגות תוך שמירה על הקשבה,
הכלה ורגישות בשיח ובתקשורת עם גורמים בתוך ומחוץ לקהילה המקצועית.
8. להוות בית מקצועי להתפתחות, ייעוץ, תקשורת ושיח מקצועי ומכבד בקרב מנתחי התנהגות וסטודנטים לניתוח התנהגות
9. לבצע כל פעולה שיש לה קשר ישיר ו/או עקיף לקידום ולהשגת מטרות העמותה.