ישיבות הנהלת העמותה

ישיבות הנהלת העמותה

הנהלת העמותה מקיימת ארבע ישיבות שנתיות ודנה בנושאים המקדמים ניתוח התנהגות בישראל.