כנסים

כנסי עמותת היל"ה

סביבה יוצרת מציאות, כנס קצת אחר… בנושאי: תזונה, פעילות גופנית, כלכלה וסביבה ו… ניתוח התנהגות

 

יום העיון “המשחק”

קישור למצגות שהוצגו ביום העיון


כנס שנתי 2017 – בנושא: ‘ניתוח התנהגות בשירות לערכים אישיים, חברתיים ולאומיים’

הזמנה לכנס הילה – אתגרים נפשיים – ינואר 2016 (4)


אסיפה שנתית 2017 – בנושא: ‘דברים שרואים משם’ 26/1/2017

הילה – כנס שנתי – 2015


כנס ואסיפה שנתית 2016 – בנושא: ‘ניתוח התנהגות ואתגרים “נפשיים‘ – 13/1/2016

כנס ואסיפה שנתית 2015 בנושא: ‘הצגת חוזר המנכל החדש ובדיון באופן יישומו’ – 25/2/2015