מאגר המידע


אין להשתמש בתכניות המובאות כאן במאגר מבלי לאסוף נתונים, יש להפעיל שיקול דעת מקצועי, לבצע ניתוח תפקודי וללוות צמוד את הצוות החינוכי/ההורים. התכניות הנמצאות במאגר הינן מותאמות אישית וכל העתקה או שימוש בחלקים מהן לצורך אישי ללא הערכה תפקודית אסורה בהחלט.
תוכן זה ניתן לצפייה לחברי/חברות העמותה בלבד. התחברות להרשמה: חידוש חברות לשנת 2022 - 80 ש״ח