תיאור תפקידי חברי הועד

הנהלת עמותת הילה – תיאור תפקידים

הנהלת העמותה מונה 9 חברים*  אשר נבחרים מדי שנה באסיפה הכללית של  העמותה.

8 מחברי ההנהלה חייבים להיות במעמד “חבר” ואחד במעמד “עמית” המיצג את העמיתים.

התפקידים בהנהלת העמותה כוללים” יו”ר, סגן יו”ר, מזכיר (מזכ”ל), 5 חברי הנהלה נוספים, ונציג עמיתים אחד.

לחברי ההנהלה תפקידים מגוונים המשרתים את מטרת העמותה- קידום ניתוח התנהגות בישראל. בין הנושאים בהם עוסקים חברי ההנהלה נמנים התחומים הבאים: נציגות מול רשויות ומשרדי ממשלה, עריכת בטאון, ניהול אתר האינטרנט, ארגון וניהול כנסים וימי עיון.

הציפיות מחברי ההנהלה של היל”ה

 1. כנציג של קבוצה ייחודית של חברים או של תחום עיסוק / מחקר, כל חבר הנהלה אמור לתרום מתחום מומחיותו ולשרת את כלל החברים בהתאם למטרות העמותה.
 2. כל חבר הנהלה יפגין מעורבות דרך עשייה בת מדידה לאורך כל תקופת הכהונה.
 3. חברי הנהלה ישלמו דמי חבר מלאים.
 4. חברי ההנהלה חייבים להשתתף בכל הישיבות והאירועים של העמותה.
 5. כל חבר הנהלה יאמץ “פרוייקט ייחודי” שיוגדר בתחילת כהונתו. דו”ח התקדמות יוצג פעמיים בשנה לפי הנחיית המזכ”ל.
 6. על חברי ההנהלה לענות על הודעות הנשלחות מן המזכ”ל בתוך 3 ימים.
 7. חברי ההנהלה יקדמו את ענייני העמותה בישראל ובחו”ל ויגנו עליהם היכן שנחוץ ואפשרי.
 8. חברי ההנהלה ישמרו על כל כללי האתיקה המקצועית בכל הקשור לעבודתם הקלינית והמחקרית “ולנאמנותם” להיל”ה ולחבריה.

הגדרות תפקידים

 • יו”ר עמותה– מפקח באופן כללי על ענייני היל”ה. היו”ר מנהל את הישיבות של הנהלת העמותה ואסיפת החברים השנתית במהלך השנה שהוא/היא בתפקיד היו”ר; אחראי לספירת הקולות למינויים ולבחירות, כמו גם ספירת הקולות בכל המשאלים המוגשים לחברים המצביעים. היו”ר אחראי לקשרי החוץ והפנים של העמותה תוך שיתוף חברי הנהלה במשימות ייחודיות. יו”ר העמותה הוא גם ראש ההנהלה הפועלת וחבר בה.
 • סגן יו”ר העמותה–  פועל בשיתוף פעולה מלא עם יו”ר העמותה ואחראי על אותם תפקידים, בהנחיית יו”ר העמותה. חבר בהנהלה המצומצמת  Executive Board.
 • מזכ”ל– אחראי לפרוטוקולים של היל”ה והנהלת העמותה; מנהל התכתבות רשמית מול גופים ובעלי מקצוע שונים; משרת מכוח תפקידו כחבר בכל הועדות על פי דעתה של הנהלת העמותה ומפיק תוכניות ופרוטוקולים לישיבות; מקבל בקשות לחברות ויודיע על כל כניסה לחברות. מזכיר העמותה יפעל כמנהל הכללי של היל”ה תוך התייעצות עם היו”ר והנהלת העמותה של היל”ה ובהנחייתם. המזכ”ל יביא לתשומת לבם של חברי הנהלת העמותה של היל”ה ושל החברים כל עניין הנחשב לנחוץ להפעלתו ההולמת של הארגון. מזכ”ל העמותה הוא “הלב הפועם” של העמותה ובאחריותו לוודא פעילות שוטפת ומוצלחת של כל מרכביה ומשתתפיה. מזכ”ל העמותה ייזום מהלכים חדשניים לקידומה ויפעיל את חבריה ואת חברי הוועד לקידום יעדיה. מזכ”ל העמותה יעמוד בקשר הדוק עם היו”ר ועם סגן היו”ר. מזכ”ל העמותה חבר בהנהלה המצומצמת ואחראי על תפעולה המהיר במקרה הצורך.
 • הנהלה מצומצמת – Executive Board  . הקבוצה הבכירה בוועד, המייצגת את ההנהלה ביישום החלטות, במו”מ מול גופים שונים ובסוגיות הדורשות החלטה ופעולה מהירה. כל פעולה תהיה מותנית באישור חברי ההנהלה או ברוב נדרש.
 • נציג/ת עמיתים – נבחר ע”י העמיתים, מכהן בהנהלה בתחומים שונים ובעיקר בקידומם של העמיתים.