וועדת רגולציה למקצוע ניתוח התנהגות בישראל

החברים השותפים לעשייה בוועדת הרגולציה למקצוע ניתוח התנהגות בישראל:

יו”ר הוועדה פרופ’ עמוס רולידר, סגנית יו”ר ד”ר מיכל הירשמן, אורלי רובין ועו”ד מיכל סגור – רכזות הוועדה, מורן ווייס מזכירת הועדה. ד”ר שירי אייבזו, ד”ר קרין שטרן, ד”ר גילי יהב, ד”ר ג’ודי לזר, ד”ר נתלי רולידר אגילה, ד”ר דגנית איתן, ד”ר סיגל תדהר פז, ד”ר איתן אלדר, ד”ר אליען אלחדף אברג’ל, עינב כהן, רחלי מזור, קרן אנגלנדר, טלי וולף צוקרמן, וליאת דוד.

קבצי PDF/WORD: